Diz que não disse, escreveu e apagou

Explorer. Nature lover. Lawyer. MP.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone or erroneusly added someone, please use the contact form.

RT @Lucasjalyl: އެޗްޕީއޭގެ ނިންމުންތައް ވާންވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ތަކުލީފަކަށް ނުވާ ނިންމުންތަކަކަށް. ކުއްލި ނިންމުންތައް ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވާ ގޮތަށް ކުއްލިކުއްލިއަށް ނެރޭތީ ތަކުލީފަކަށްވޭ. ބައެއް ނިންމުންތައް ބަދަލުވަނީވެސް އެހާ އަވަހަށް. ނައިޓްމާކެޓް. މި ފަހަރުގެ ޕީސީއާރް https://t.co/BfPyGKjNrB

Ali Hussain (unknown) tweetou :

“Development” v. Evironement

@HindhaIsmail @MARIh85864033 Mihaaru e mandate othee Economic MInistry ga.

RT @AdhadhuMV: RT @AdhadhuMV: މިހާރު މި ހުރީ ހަމަ އިހުގެ ކެންދޫ މަގާމްފުޅު! adhadhu.com/article/14301

RT @maumoonagayoom: އިސްލާމް ދީނުގައި ޚިތާން ކުރުން ޝަރްޢު ކުރައްވާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ފިރިހެން ކުދިންނަށް. އަންހެންކުދިން ޚިތާން ކުރުމެއް ނޯވޭ. ޚިތާން ކުރުމުގެ ނަމުގައި އަންހެން ކުދިންގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ލާއިސްލާމީ ނާތަހުޒީބީ ޢަމަލެއް. .

RT @M_SalmaFikry: I call fr a NATIONAL DIALOGUE at COMMUNITY LEVEL in all islands of Maldives, to decide upon use of natural resources. We cannot continue selling off our islands, our forests, our lagoons & seas fr the profit of a few Pres @ibusolih VP @FaisalNasym @mvpeoplesmajlis @lgaMaldives https://t.co/xJQGx0KsEA

Ali Hussain (unknown) tweetou :

ޕީޖީގެ ލަފާ ރަނގަޅު. އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލަތައްވެސް ބަލާ ތަޙުގީގު ކުރުމަށްފަހުގައި ނޫނީ ދަޢުވާ ކުރެވިގެންނުވާނެ.

Ali Hussain (unknown) tweetou :

Yahoo Finance - Stock Market Live, Quotes, Business & Finance News0 finance.yahoo.com

RT @ErikSolheim: Wow! China 🇨🇳 is building the world’s first forest city to tackle air pollution. 1 million plants, 40,000 trees, thousands of jobs. https://t.co/zgQVVf80yD

RT @Mayor_Anas: ސިޔާސީ ފިކުރު އެއްގޮތް ވާކަށް ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ. އެކަކު އަނެކަކަށް އިހުތިރާމުކޮށް ރިވެތިބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރުމަކީ މޫމިނުންގެ ރީތި ސިފައެއް. ސިޔާސީ ވިސްނުން ތަފާތުވިޔަސް އަނެކާއަށް އިހުތިރާމާއިއެކު މުޢަމަލާތު ކުރުމަށް ދަންނަވަން.