Diz que não disse, escreveu e apagou

MP Maafannu Medhu dhaairaa ~ Malé city MALDIVIAN DEMOCRATIC PARTY .

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone or erroneusly added someone, please use the contact form.

RT @MAdeelIq: RT @MAdeelIq: His pillow is hard, but his heart is soft. Our pillows are soft, but what about our hearts? https://t.co/sy7DmzLLaa

RT @Mihaarunews: RT @Mihaarunews: މޫނު ބުރުގާ އަޅާ ޓީޗަރުންނަށް ހުރަސް ނާޅަން އަދާލަތުން އެދެފި mihaaru.com/news/103389

RT @Mihaarunews: RT @Mihaarunews: ދެ މަސް ތެރޭގައި ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ބަޔަކަށް އޮމިކްރޯން ޖެހޭނެ mihaaru.com/world/103101

RT @GCAdaptation: Do you want to be a part of mainstreaming adaptation and resilience into the financial systems of climate vulnerable countries? @GCAdaptation is hiring for the following roles 🌏 Senior Program Officer, Climate Finance South Asia 🌍 Senior Program Officer, Climate Finance Africa

RT @seaspiracy: A young humpback whale is trapped in a shark net in Queensland, Australia and rescue teams have been unable to free the whale so far. In 60 seconds you can contact the Queensland Fisheries Minister telling him to ban shark nets on @seashepherd here: seashepherd.org.au/take-action-wh… https://t.co/OvtUzOgZZk

RT @AdhadhuMV: RT @AdhadhuMV: ހޯމްސްޓޭ:އިސްލާމިކް ޓޫރިޒަމްގެ ނަމޫނާ ދައްކަން ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް adhadhu.com/article/20084

RT @Ali59681228: RT @Ali59681228: އަސްލުވެސް ދޯ...◽ @BondeM4 https://t.co/rkNSpL0JTG

Ibrahim Rasheed (unknown) tweetou :

ހޯމްސްޓޭ އަކީ ބޮޑުދައިތައަށް ފޯރުކޮށްދޭ ގޮދަން ގޯންޏެއް ! ދިވެހިންގެ އަގީދާއާއިމެދު ސައްކުއުފައްދާ ގައުމުގައި ނަފްރަތް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަކީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ މަގުސަދާއި ހިލާފް ކުށެކެވެ. ނަމާދުކުރާ ފަތުރުވެރިން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން މާފުށީ ހުކުރު މިސްކިއްވެސް ވަނީ ބޮޑުކުރާޖެހިފައެވެ. https://t.co/xu79C5F7Cd