Diz que não disse, escreveu e apagou

Teacher by profession. Politician by chance. Minister of Higher Education, Maldives. Former Minister of Human Resources, Employment & Social Security

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone or erroneusly added someone, please use the contact form.

RT @MoHEmv: ޗާޓާޑް އެކައުންޓެންޓުން ތަމްރީންކުރުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތުގައި 493 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފި އެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު: mohe.gov.mv/di/home/493-ap…

Greetings and felicitations on the occasion of our Victory Day. May our indepdenece and sovereignty never be compromised. https://t.co/1TgaZyrrtF

RT @MoHEmv: Minister Dr. Ibrahim Hassan was the Chief Guest at MNUs graduation session this morning. He called upon students to adhere to high levels of study ethics and stressed the importance of life-long learning. @MNUedu https://t.co/syI4RwmI0h

Eid Greetings to all Muslims around the world! I hope and pray circumstanceswill be different next year so we can celebrate Eid with our loved ones as as used to! #EidAlFitr https://t.co/ZY975j9xGu

Very relieved to hear all surgeries performed on @MohamedNasheed were successful, & I pray for his speedy recovery. #Intimidation & #terror was never our way of life. We must ensure our future does not embody that either.

I strongly condem the terrorist attack on President @MohamedNasheed & all civilians present at the vicinity of the incident. This attack needs to be investigated as priority & those accountable must be brought to justice. Wishing all injured a speedy recovery. @MDPSecretariat

RT @MoHEmv: Minister of Higher Education Dr Ibrahim Hassan meets Minister for Trade, Tourism and Investment of Australia H.E Dan Tehan along with H.E Fayyaz Ismail, Minister of Economic Development & H.E Dr Abdulla Mausoom to discuss collaboration & development in mutual areas of interest. https://t.co/AqZs7ru7u0

RT @MEERYProject: އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން ބޭނުންތަ؟ މީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް! އަވަހަށް "ޕިޗް-އަޕް: ޔޫތު އެންޓްރިޕްރިނާޝިޕް ޗެލެންޖް" އަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްލާ! !އުފެއްދުންތެރި އާ ޚިޔާލަކުން – ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިއަކަށް ސުންގަޑި: 05 މެއި 2021 meeryproject.mohe.gov.mv/pitch-competit… @MoHEmv @MoEDmv https://t.co/47XbDbzdFR

Greetings and best wishes on Bangaldesh's 50th Republic Day to HE High Commissioner Nazmul Hassan @BDHCMaldives, my Bangaldeshi friends, and to the hardworking & friendly people of Bangladesh who contribute immensely to our economy and livelihoods. @trimita @Kanchankhisa

Greetings and best wishes on Bangaldesh's 50th Republic Day to HE High Commissioner Nizmul Hassan @BDHCMaldives, my Bangaldeshi friends, and to the hardworking & friendly people of Bangladesh who contribute immensely to our economy and livelihoods.@trimita @Kanchankhisa