Diz que não disse, escreveu e apagou

Vice President of the Republic of Maldives

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone or erroneusly added someone, please use the contact form.

Faisal Naseem (unknown) tweetou :

ދިވެހި ދައުލަތަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް އިޚްލާސްތެރި ޙިދުމަތް ކުރެއްވުމާއި، ގުޅިގެން އެކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޝަރުފުވެރި އިނާމް ލިބިވަޑައިގަތް އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރިކްބާދީ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން. https://t.co/QUfYQNijjg

Faisal Naseem (unknown) tweetou :

ދިވެހި ދައުލަތަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް އިޚްލާސްތެރި ޙިދުމަތް ކުރެއްވެމާއި، ގުޅިގެން އެކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޝަރުފުވެރި އިނާމް ލިބިވަޑައިގަތް އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރިކްބާދީ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން. https://t.co/HQUBSqGvuf

Faisal Naseem (unknown) tweetou :

Sincere congratulations to Minister of @MoFAmv @abdulla_shahid on winning the 76th UN General Assembly. A proud moment for 🇲🇻. Wish you all the best.

Faisal Naseem (unknown) tweetou :
Faisal Naseem (unknown) tweetou :

މިލާދީ އާ އަހަރުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން. މިފެށޭ 2021 ވަނަ އަހަރަކީ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް19 އިގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެވި ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް އުފާ ފާގަތި އަހަރެއް ކަމުގައި ލައްވާށި! امين https://t.co/w8xRbMM1el

Faisal Naseem (unknown) tweetou :

Warmest congratulations to President- elect Wavel Ramkalawan @wavelramkalawan and Vice President-elect Ahmed Afif on your victory in the Seychelles’ general elections. We look forward to working closely with you.

Faisal Naseem (unknown) tweetou :

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ A thought of comfort and condolences to the family and friends of Kuwait’s Emir HH Sheikh Sabah al-Ahmed al-Jaber al-Sabah and the people of Kuwait. May Allah grant him Jannatul-Firdaus. Today we moan the loss of a great leader.

Faisal Naseem (unknown) tweetou :

74th Independence Day Greetings to HE President @rashtrapatibhvn PM @narendramodi and the people of India. May India always prosper as a great land of democracy and sovereignty.