Diz que não disse, escreveu e apagou

Member of Parliament (MDP), Hithadhoo South Constituency.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone or erroneusly added someone, please use the contact form.

RT @AdduCityCouncil: On behalf of Mayor @SobeAbdulla, Councillors and everyone at #AdduCityCouncil, we extend the warmest congratulations to Mayor-Elect, @DhekunuNizar and all the candidates of #AdduCity who won in their respective constituencies in the Local Council Election 2020. https://t.co/19IgfaYYOd

Nazil (unknown) retweetou @Zeffern :

RT @Zeffern: RT @Zeffern: most beautiful airport approach in Maldives #maavarulu https://t.co/qAvqhT5AcZ

Nazil (unknown) retweetou @MoNPHImv :

RT @MoNPHImv: އިންޑިޔާގެ އެގްޒިމް ބޭންކްގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓުގެ ދަށުން @AdduCityCouncil ފެންހިންދާ ނިޒާމާއިއެކު މަގުހެދުމުގެ 1.19 ބިލިޔަން ދިވެހި ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢުގައި މިއަދު ސޮއެކޮށްފި. މިރަސްމިއްޔާތުގައި މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި އިންޑިޔާގެ ޚާރިޖީވަޒީރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި. https://t.co/HNn57yOp47

Nazil (unknown) retweetou @MaldivesJSC :

RT @MaldivesJSC: RT @MaldivesJSC: 26.11.2020_Appointment of Judges https://t.co/z6cTjtRH01

Nazil (unknown) retweetou @axvastaine7 :