Diz que não disse, escreveu e apagou

Live simply; give more; expect less.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone or erroneusly added someone, please use the contact form.

Aishah Didi (unknown) retweetou @MoGFSSmv :

RT @asha_hussain_: If you are considering adoption (or permanent fostering as they say it here), and would like to know about the process etc, DM me as I'm arranging a training with MOGF for @FS_Community_ team and I would like more people to join. Thanks 😊

RT @UNICEFROSA: In Afghanistan, girls are breaking stereotypes and enjoying empowering rides on their skateboards. 🛹 This #DayOfTheGirl tag everyone who is helping to build a more equal world. 🌏 #GenerationEquality #TeamKind @UNICEFAfg https://t.co/vhaJhakePa

Aishah Didi (unknown) respondeu @aisthly :

@aisthly @mvpeoplesmajlis May Allah grant Raees Nasheed a speedy recovery

@Khadeejaa76 Eid Mubarak

RT @Moxamedalu: Definitely a new strain. Looks more infective. Affecting the lungs more vigorously. Deteriorates faster. Simple steps: 1. Reduce your contact bubble. 2. Mask up Maldives! 3. A clean hands. Above all pray to Allah #MaskupMaldives

Aishah Didi (unknown) tweetou :

Here are five opportunities for the world’s children revealed by the COVID-19 pandemic, and five lessons on how we can reimagine a better future for them, as reflected in the voices of young people.

އެ ފަދަ މައްސަލައެއް ބެލުމުގެ ތެރޭގައި އެދެވިގެން ނުވާ ފަދަ ގޮތަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޢަމަލުކުރާ ނަމަ، ނިޒާމާމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ކުޑަވެ، އެ ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާމެދު އިންޞާފުން ކަންކަން ކުރެވިގެން ދިޔުމުގެ ޔަޤީންކަން ގެއްލިގެންދާނެ.

ޖިންސީ ފުރައްސާރައާއި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ރިޕޯޓުކުރެވެނީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް ލިބިގެން. އެ ފަދަ ޢަމަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވެ އެ ޢަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާ ފަރާތްތަކަށް އިންޞާފު ލިބިދިނުމަށް ޓަކައި އެކަމުގެ ޒިންމާ މަތިކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން

އަދި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރެވެންވާނީ އެންމެންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު.