Diz que não disse, escreveu e apagou

Deputy chairperson, Maldivian Democratic Party http://www.mdp.org.mv Member of Parliament, Hulhumale constituency

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone or erroneusly added someone, please use the contact form.

RT @MDPSecretariat: ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް @Rashid141221 ގެ ކެންޕެއިންޕޯސްޓަރ ހަރުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ކޮމަންޑޫގައި ކުރިއަށްދަނީ #VoteRashid #Agenda19 https://t.co/KQhjcV5iZM

RT @MDPSecretariat: Rayyithunge Majlis #KomandooDhaairaa bi-election MDP Candidate @Rashid141221 ge Campaign #D2D ah Anhenunge Roohuge team eh furaifi https://t.co/LUZmqFoGEZ

RT @AuditMV: Auditor General’s Office outsources 2020 Financial Statement Audits and 2021 Compliance Audits of 110 local councils to 8 local audit firms today. The outsourced audits are expected to be completed before 31 May 2022. https://t.co/517AdbJ090

RT @MoEDmv: ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-49 (ކައުންސިލްތަކުން ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުމާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު ވިޔަފާރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) މިއަދު ވަނީ ގެޒެޓް ކުރެވިފައި.  trade.gov.mv/news/regulatio…

RT @mvpeoplesmajlis: Chairperson of the Parliament Committee on Decentralization, Member for Hulhumale constituency, Ali Niyaz participated in the “Decentralization Policy Coordination Conference” organized by @lgaMaldives, @IRIglobal and @USAID Link: youtu.be/BTkgqtB512M https://t.co/VG5eIkPfNk

RT @JazeeraBrk: RT @JazeeraBrk: Ge'nbunu meeha salaamaiy kuri vaguthukolhu jazeera.mv/75135/

RT @JazeeraBrk: RT @JazeeraBrk: Ge'nbunu meeha salaamaiy kuri vaguthukolhu jazeera.mv/75135/

RT @Lucasjalyl: ރައީސް @ibusolihގެ ސަރުކާރުން އަތޮޅުތަކުގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ކުރިއެރުން: ހދ. ކުޅުދުއްފުށި - މާލެ ފިޔަވާ އެންމެ ގިނަ ކުދިން އުފަންވާ ރަށް - 15 އަހަރަށް ފަހު އިންކިއުބޭޓަރ - 3 ބޭބޭ ވާމާސް، 2 ނިއޮނަޓަލް ވެންޓިލޭޓާރ ވަނީ ހޯދައިދެވިފަ - އާ އިކުއިޕްމަންޓްސް އާ އެކު ލޮލުގެ ސާޖަރީ https://t.co/66YmtW7iek