Diz que não disse, escreveu e apagou

𝐀𝐥𝐢 𝐀𝐳𝐢𝐦

Seguir

MP of Medhu Henvairu Constituency, 1st elected President of The Football Association of Maldives, Majority Leader of the Parliament.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone or erroneusly added someone, please use the contact form.

RT @AdhadhuMV: RT @AdhadhuMV: ވިސާއާ ނުލާ ދިވެހިންނަށް ޗައިނާއަށް ދެވޭ ގޮތް ހަދައިފި adhadhu.com/article/20133

RT @JenniferAishath: On 22.12 2010 “Aa Sandha”, the universal health insurance programme of the government was launched by President @MohamedNasheed #10years https://t.co/Hv9BYrDFRv

RT @Simwarr: އެމްޕީ @aliaazim ގެ ހުށަހެޅުމެއް މިވަގުތު ހުށައަޅާނީ. މާލެސިޓީ ކޯކަސް ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ދަނީ. Party ge Raees, Raees @MohamedNasheed baiverive vadainnavaa MDP Malé City ge bahdhaluvun Sultan Park gai kuriyah dhanee. #HapenningNow https://t.co/nQPgkW6KTy

RT @NajeelAhmed: އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ އާ މިސްރާބަކަށް ވިލިމާލެ ރަން ރީންދޫކުރާނެ މިސްރާބަކަށް އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ މިސްރާބަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއްގެ މިސްރާބަކަށް ✅ ނަޖީލް އަޙްމަދު ⚖️ https://t.co/zpJHHFK0F6

Another you older, another year wiser. Happy birthday, my dear colleague @AhmedZahirAli

އަންހެނުން ތިބެއްވާނީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުން އުފާކޮށްދީ، ދަރިންބަލާ، ފިރިހެނުންގެ ހިދުމަތުގައިކަން ވިސްނާދިނުމަށް މަސައްކަތް މީހެއް. ވަޒީފާދޭން ހެޔޮނުވާނެ.

RT @HassanFaari: High risk eh low risk eh kiyaane kameh neh. @aliaazim buny enme rangalhah. Kudakudhinaa behi, rape koh, meehun merun kahala bodethi kuh kohfa thibi meehun noon enmenah lui dhinun ei rangalhu kameh mikahala dhandivalhehga.

Mi ee 80 ge ahaharuthakuge thereygai mi sarah’adhdhugai ufedhunu molhu, hushiyaaru, kerey 3 diffendarun. https://t.co/LODpEmRWrw