Diz que não disse, escreveu e apagou

Minister of Environment, Climate Change & Technology #findmoyameehaa #weareyaamyn

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone or erroneusly added someone, please use the contact form.

RT @aisthly: އެއީ އަމިއްލަ ރަށުގައި ތިބެގެން ދަރިންނަށް ކިޔަވައިދެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ލިބުމުން ހިތަށް ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. އެއީ މުސްކުޅި މައިންބަފައިން އެކަނިހާލަށް ދޫކޮށްލާފަ ދަރިންނަށް ކިޔަވައިދޭން އެހެން ރަށަކަށް ހިޖުރަކުރަން ނުޖެހޭނެތީ ހިތަށް ލިބޭ އުފާވެރިކަމެވެ.

Enjoyed meeting the Malè City Women’s Development Council today. We discussed ways to work together especially in our efforts to create awareness on waste management, energy efficiency in Malè City. Grateful for their support to collaborate on these issues. 💪🏽

RT @kulhudhuOnline: RT @kulhudhuOnline: މިނިސްޓަރު ޝައުނާ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު kulhudhuffushi.com/92757

We are banning roduction of single use plastics in the Maldives. Plastic pollution is a big problem for our islands and oceans. We will see a positive impact of these policy changes. Thanks to everyone involved in trying to keep our islands free from plastics. #PlastikaaNulaa

Last work day of this year. #kulhudhuffushi https://t.co/HGmGqfCAg8

RT @governmentmv: When this administration came into office in 2018, only 20% of the islands had clean water systems; and only 37% had sewerage systems in place. President @ibusolih pledged to change this reality. Contracts have been signed to establish water and sewerage systems in 23 islands. https://t.co/0P94T9uIxC

RT @MoEnvmv: State Minister @MohmdShareef met with Juwang Zhu, Director, Division for Public Institutions & Digital Government, @UNDESA. Discussed our ongoing initiative on regulatory sandboxes to introduce central bank digital currency and collaboration in other digital initiatives.#IGF2021 https://t.co/y1xdC800yI

RT @MoEnvmv: The Floating PV (FPV) Framework development technical consultation workshop under the ARISE project kicked-off today, consisting of participants from FENAKA, STELCO, URA, and the World Bank. The workshop is led by the projects' FPV consultant, Suntrace GmbH. https://t.co/g02B8HEN3X

RT @governmentmv: ރާއްޖޭގައި ދުވާލަކު 20،000 ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް ކުނި އުފެދޭ. ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރަންޖެހޭ. #JazeeraTharahgee #NooIgthisaadh https://t.co/zhQ7mpo7zT

For some, loss and damage maybe the beginning of conversation and dialogue. But for us, this is a matter of survival. https://t.co/lBfr35Rbt8