Diz que não disse, escreveu e apagou

Deputy Speaker @mvpeoplesmajlis #FindMoyameehaa❓ #JusticeForYameen🎈. #MDP

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone or erroneusly added someone, please use the contact form.

RT @nazimsat: މިމައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ބައެއް މީހުންނަށް ވަކީލުން ހަމަޖެއްސީ ކޮން ބައެއްކަން ވެސް، ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ބައެއް މީހުންނަކަށް ނޭނގެ އެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ވެސް އެކަމެއް ނޭނގެ އެވެ. mihaaru.com/news/93858

މިޕާޓީ ފުރާވަރަށް އެޅިއިރު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ގިނަގުނަ ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރި ހިތި އަދި ފޮނި ތަޖުރިބާތަކާއި މެމްބަރުން ދައްކަމުން އައި ހިތްވަރު އާދަޔާޚިލާފު. އިތުރު ކާމިޔާބާއި ކުރިއެރުމަށް، މިޕާޓީއަށް އޮތް އިތުބާރު ނަގަހަށްޓަން، ދަމަހައްޓަން ޖެހޭ. އެމްޑީޕީއަށް 16 އަހަރު 💛 https://t.co/NIkh4zFgdX

@ThaufeegAhmed Hama ehenme hitheh, hamdhardhee eh, insaaniyath kameh nethumakeeves fudhey varakah dhera kameh.

Happy birthday Boss. @MohamedNasheed. To new days, and new beginnings. ❤️ https://t.co/md5ldLvT59

RT @mvpeoplesmajlis: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ޒަޚަމްތައް. މި ފޮޓޯތައް އާންމުކޮށްފައި މި ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ އިޒުނަފުޅާއެކު ގައެވެ. https://t.co/OEwe60FQKi

RT @ADKHospital: President Mohamed Nasheed was brought to the hospital with multiple injuries today at 20:30hrs. He is currently being treated by a multi speciality medical team. His vitals are currently stable. We will update further.

RT @AdhadhuMV: ލައިވް: އޭޑީކޭގެ ގޮހޮރު ފޫގޮއްސިނަމަ އާއްމުކޮށް ބަނޑު ތެރެއަށް ލީކުވި ނަމަވެސް، ރޯދަ މަސް ކަމުން ގޮހޮރު ވަރަށް ބޮޑަށް ހުސްކޮށް އޮތުމުން ނަޖިސް މާބޮޑަށް ބަނޑު ތެރެއަށް އެޅިފައިނުވޭ @niyaf

RT @mvpeoplesmajlis: RT @mvpeoplesmajlis: Regarding the 1st Sitting of 1st Session of 2021 https://t.co/84ZpXNFb4h